Hoppa till innehåll

Regler och allmänna vilkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV AP-RIDUTVECKLING

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då AP-Ridutveckling (”AP”) tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). AP tillhandahåller fast ridplats, ridkurser, enstaka ridlektioner, privatlektioner, konsultationer och hyra av stallplats.

Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och AP (”Avtalet”). Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten. Dessa allmänna villkor kan kompletteras av särskilda villkor för respektive tjänst.

1.2 Avtalet anses ingånget när AP skriftligen eller via E-post eller via SMS bekräftat Kundens beställning. Kunden är informerad på våran sajt vid bokning att läsa regler och allmänna villkor och har vid bokningen godkänt våra allmänna villkor.

1.3 Om avtalet träffas på distans har Kunden 14 dagar ångerrätt enligt Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vid beställning av ridkurser eller enstaka ridlektioner (drop-in) från vår hemsida påbörjas dock tjänsten i samband med beställningen då AP i samband med beställningen planerar lektionen och tar in särskild personal till ridkursen eller ridlektionen. Kunden får en bekräftelse via e-post när lektionen är färdigplanerad. Vid beställning av ridlektioner eller ridkurser samtycker Kunden till att Tjänsten påbörjas omedelbart och att ingen ångerrätt finns enligt undantaget i 11§ 1 punkten Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler efter det att Kunden via e-post fått bekräftelse på att Tjänsten fullbordats.

2 TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

2.1 AP ska tillhanda Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och i överensstämmande med Avtalet.

3 KUNDENS ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN

3.1 Kunden får använda Tjänsten på de sätt och för de ändamål som framgår av Avtalet och vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten.

3.2 Kunden får inte använda Tjänsten på ett sätt som bryter mot lag eller kränker AP eller tredje man.

4 SÄRSKILT OM FAST RIDPLATS

4.1 Avtal om fast ridplats är personligt och kan ej överlåtas till någon annan och är ett tillsvidare avtal och gäller till dess det sägs upp.

4.2 Betalning sker i förskott och terminsvis eller med delbetalning. Önskas betalning terminsvis tillkommer inga ev prishöjningar under betalad period och vid uppsägning under betalad period sker ej någon återbetalning.

4.3 Tiden för en fast ridplats är uppdelad i två block (Vår och höst), avskilda med ett uppehåll under sommaren och ett uppehåll runt jul och nyår. Under dessa uppehåll debiteras ingen avgift.

4.4 På våra fasta lektioner använder vi trådlöst ljudsystem från Strongvoice.
Avgift vid hyra av höris tas ut med 200kr/månad om kunden inte har egen. Beställning av egen höris går att göra till info@strongvoice.se uppge att ni rider hos AP Ridutveckling. Deras hemsida är www.strongvoice.se och vi använder ett tvåvägssystem.

4.4 Uppsägning av fast ridplats

4.4.1 Kunden säger upp Avtalet

Kunden ska säga upp avtalet via Academyportalen. Uppsägningstiden är 8 ridgånger, dock aldrig längre än 3 månader. Vid terminsbetalning återbetalas ej avgiften och uppsägning ska göras 8 ggr innan terminens slut om kunden ej önskar fortsätta kommande termin, vilket datum som gäller är inlagt i systemet.
Vid eventuell skada som hindrar ridning under en viss period kan ridplatsen tillfälligt pausas med ett läkarintyg som innehåller datum för gällande period och ska lämnas in via Mail ekonomi@ap-riditveckling.se från det datum kunden behöver pausa sin plats, detta kan alltså inte göras i efterhand. Då faktureras 8 ggr i förskott som sen rids upp när kunden är tillbaka igen innan ny faktura tillkommer. En ridplats kan pausas max 8 ridgånger med giltigt läkarintyg och vid särskilda fall förlängas med nytt läkarintyg.  Om kunden inte kommer tillbaka efter läkarintygets utgång tillfaller beloppet om 8 ggr AP Ridutveckling och platsen är förbrukad alt om eleven vill säga upp sin plats sker det när dem 8 pausade gångerna är förbrukade, dvs 8 gångers uppsägning utöver dem 8 pausade gångerna.

4.4.2 AP säger upp Avtalet

AP ska underrätta Kunden om uppsägning av avtalet skriftligen eller via e-post. Uppsägningstiden är 3 månader, om inte uppsägningen beror på att Kunden brutit mot Avtalet eller APs allmänna eller särskilda villkor, i dessa fall kan uppsägning ske omedelbart men kunden förbinder sig att betala dem 8 uppsägningsgångerna.

4.5 Avbokning

4.5.1 Avbokning gjord av Kunden

Avbokning kan endast ske via Academy portalen senast klockan 09.00 den aktuella dagen för vardagar och senast 07.00 för helger.

4.5.2 Istället för avbokning

Kunden kan låta någon annan rida i dennes ställe vid enstaka tillfällen och endast genom ett skriftligt godkännande från AP-ridutveckling. Detta gäller dock endast för den aktuella tiden och dagen. Väljer kunden att sälja sin lektion vidare ska detta först skriftligt godkännas av AP och detta får endast ske till en redan fastridande elev. Vid enstaka untantag och efter ett först skriftligt godkännande från AP kan lektionen säljas till ej fast ridande elev och en kostnad om 150kr tillkommer vilket läggs på den fastridande elevens kommande faktura. Detta anmäls genom att maila en förfrågan som ska godkännas till boka@ap-ridutveckling.se.

4.5.3 Ta igen ridning efter godkänd avbokning

Efter giltig avbokning finns möjlighet att ta igen missad ridning. Detta gäller i mån av plats och kan därmed inte garanteras, gäller endast under Samma pågående block Som avbokas (vår eller höst) och endast i en annan fast grupp och inom 8 veckor efter avbokat tillfälle. Vid uppsagd plats måste igenridning ske innan uppsägningstiden löper ut.  Bokning av ett tillfälle för att ta igen ridning ska göras av Kunden själv på Academy Portalen och igenridningstillfället är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

5 SÄRSKILT OM RIDLEKTIONER (ÄVEN DROP-IN) RIDKURSER OCH PRIVATLEKTIONER

5.1 Avbokning gjord av Kunden

Bokad tid ska avbokas senast 48 timmar innan lektionen startar. Kunden får då ett tillgodokvitto till ett nytt likvärdigt tillfälle, att användas inom 3 månader, avbokning senare återbetalas ej.

 

6 BETALNING

6.1 Faktura

Betalning kan ske mot faktura. Faktura avgift på 45:- tillkommer. Vi tillämpar förskottsfskturering (vid avb ges tillfället tillgodo att användas vid likvärdig bokning inom tre månader)

6.2 Betalning kan även ske via Swish alt kontant på plats ( vi föredrar Swish)

6.3 Önskas ett skrivet kvitto ska detta begäras av kunden vid betalningstillfället, vid senare tillfälle tas en administrativ avgift om 350kr.

7 UTEBLIVEN BETALNING

7.1 Vid försenad betalning debiteras  en påminnelseavgift om fn 150 kronor, samt dröjsmåls ränta enligt räntelagen. Betalar inte kunden omgående debiteras ytterligare 350kr i förseningsavgift för påminnelse nummer två och dröjer det ytterligare skickas ärendet vidare till inkasso inom tio dagar efter påminnelse nummer tre. Kunden debiteras eventuella inkassoavgifter efter gällande lag. Dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer. Vid upprepade betalningsförseningar kommer terminsfakturering i förskott att tillämpas. Kund som uteblir med betalning trots påminnelser tilldelas ej häst förrän betalning är erlagd men är Fortfarande betalningsskyldig för kommande ridpass även dem där häst inte utdelats pga utebliven betalning, enligt avtalet om 8ggr uppsägning och kan således inte strunta i betalning under sina uppsägningsgånger.

8 OM OLYCKAN ÄR FRAMME

8.1 AP har tecknat Agria Incident olycksfallsförsäkring för människor som gäller alla som hanterar APs hästar. Mer om vad försäkringen kan läsas här: HÄR

8.2 All Ridning sker dock på egen risk och ryttaren ansvarar själv för att ha en lämplig olycksfallsförsäkring.

9 Dataskydd

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
i korthet använder vi de personuppgifter som vi samlar in till fakturering och informationsmail samt vårt bokningssystem. Vi säljer aldrig dina personuppgifter utan ditt tillstånd.
När du registrerar ett användarkonto på vår bokningssida eller ger oss dina personuppgifter för en anmälan till fastplats godkänner du att vi använder dina uppgifter enligt ovan och du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller dock inte om vi exempelvis enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna. Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. om du har några frågor gällande denna integritetspolicy vänligen kntakta oss på ekonomi@ap-ridutveckling.se
Du kan läsa mer om GDPR på Dataskyddsinspektionens sida.