"Låt drömmar och mål med din ridning bli till verklighet. Jag hjälper dig på vägen."