Allmänna villkor för Tjänster tillhandahållna av AP-Ridutveckling

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då AP-Ridutveckling (”AP”) tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). AP tillhandahåller fast ridplats, ridkurser, enstaka ridlektioner, privatlektioner, konsultationer och hyra av stallplats.

Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och AP (”Avtalet”). Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten. Dessa allmänna villkor kan kompletteras av särskilda villkor för respektive tjänst.

1.2 Avtalet anses ingånget när AP skriftligen eller via E-post eller via SMS bekräftat Kundens beställning.

1.3 Om avtalet träffas på distans har Kunden 14 dagar ångerrätt enligt Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vid beställning av ridkurser eller enstaka ridlektioner (drop-in) från vår hemsida påbörjas dock tjänsten i samband med beställningen då AP i samband med beställningen planerar lektionen och tar in särskild personal till ridkursen eller ridlektionen. Kunden får en bekräftelse via e-post när lektionen är färdigplanerad. Vid beställning av ridlektioner eller ridkurser samtycker Kunden till att Tjänsten påbörjas omedelbart och att ingen ångerrätt finns enligt undantaget i 11§ 1 punkten Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler efter det att Kunden via e-post fått bekräftelse på att Tjänsten fullbordats.

 

 

2 Tillhandahållande av Tjänsten

2.1 AP ska tillhanda Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och i överensstämmande med Avtalet.

 

3 Kundens användande av Tjänsten

3.1 Kunden får använda Tjänsten på de sätt och för de ändamål som framgår av Avtalet och vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten.

3.2 Kunden får inte använda Tjänsten på ett sätt som bryter mot lag eller kränker AP eller tredje man.

 

4 Särskilt om fast ridplats

4.1 Avtal om fast ridplats är personligt och kan ej överlåtas till någon annan och är ett tillsvidare avtal och gäller till dess det sägs upp.

4.2 Betalning sker i förskott och månadsvis.

4.3 Tiden för en fast ridplats är uppdelad i två block (Vår och höst), avskilda med ett uppehåll under sommaren och ett uppehåll runt jul och nyår. Under dessa uppehåll debiteras ingen avgift.

4.4 Avgift vid hyra av höris tas ut med 40kr/tillfälle om kunden inte medhaver egen.

 

4.4 Uppsägning av fast ridplats

4.4.1 Kunden säger upp Avtalet

Kunden ska säga upp avtalet antingen skriftligt eller via e-post (boka@ap-ridutveckling.se). Uppsägningstiden är 8 gånger, dock aldrig längre än 3 månader.

4.4.2 AP säger upp Avtalet

AP ska underrätta Kunden om uppsägning av avtalet skriftligen eller via e-post. Uppsägningstiden är 3 månader, om inte uppsägningen beror på att Kunden brutit mot Avtalet eller APs allmänna eller särskilda villkor, i dessa fall kan uppsägning ske omedelbart.

4.5 Avbokning

4.5.1 Avbokning gjord av Kunden

Avbokning kan endast ske via e-post (boka@ap-ridutvecklinge.se) senast klockan 09.00 den aktuella dagen.

4.5.2 Istället för avbokning

Kunden kan låta någon annan rida i dennes ställe vid enstaka tillfällen och endast genom ett skriftligt godkännande från AP-ridutveckling. Detta gäller dock endast för den aktuella tiden och dagen. Väljer kunden att sälja sin lektion vidare ska detta först skriftligt godkännas av AP och detta får endast ske till en redan fastridande elev. Vid enstaka untantag och efter ett först skriftligt godkännande från AP kan lektionen säljas till ej fast ridande elev och en kostnad om 150kr tillkommer vilket läggs på den fastridande elevens kommande faktura.

4.5.3 Ta igen ridning efter godkänd avbokning

Efter giltig avbokning finns möjlighet att ta igen missad ridning. Detta gäller i mån av plats, under pågående block (vår eller höst) och endast i en annan fast grupp. Bokning av ett tillfälle för att ta igen ridning ska göras av Kunden själv på APs sajt och igen ridningstillfället är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vid bokningen ska alltid datum för det avbokade tillfället anges i meddelandefältet.

 

5 Särskilt om Ridlektioner (även drop-in) Ridkurser och Privatlektioner          

5.1 Avbokning gjord av Kunden

Bokad tid ska avbokas senast 24 timmar innan lektionen startar. Kunden får då ett tillgodokvitto till ett nytt likvärdigt tillfälle, att användas inom 3 månader.

 

6 Betalning

6.1 Kontant

Betalning kan ske kontant på plats.

6.2 Faktura

Betalning kan ske mot faktura. Faktura avgift på 45:- tillkommer.

6.3 Betalning direkt vid beställning på sajten

Vid beställning på vår sajt finns det möjlighet att betala direkt via Paypal (som även tar kort)

6.4 Swishbetalning, 15kr tillkommer.

 

7 Utebliven betalning

7.1 Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om fn 150 kronor, samt dröjsmåls ränta enligt räntelagen. Betalar inte kunden inom tiden som angivits på påminnelsen skickas ärendet vidare till inkasso. Kunden debiteras eventuella inkassoavgifter efter gällande lag. Dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer.

 

8 Om olyckan är framme

8.1 AP har tecknat Agria Incident olycksfallsförsäkring för människor som gäller alla som hanterar APs hästar. Mer om vad försäkringen kan läsas här: http://www.agria.se/hast/hastforsakring/agria-incident-en-olycksfallsforsakring-for-manniskor/

8.2 All Ridning sker dock på egen risk och ryttaren ansvarar själv för att ha en lämplig olycksfallsförsäkring.